New Super Clip Zopf
Prijs particulier: 65.87 euro
artikeln° :461518
kleur
omschrijving

kleuren ring

1B
zwart
P
L6
donkerbruin/middenbruin
R
33/32
middenbruin/lichtbruin
R
24/18
lichtblond met donkerblonde meches
R
263
lichtbruin/donkerblond/asblond
RRR
web-site: Gisela Mayer (alle haarstukjes van deze site kunnen op bestelling verkregen worden)